Monday, November 7, 2016

अभिप्राय
अभिप्राय श्री सुरेश वामन शिरसाट कुडाळ

माझ्या अंगावर पुळ्या यायच्या, खाज यायची ती कमी होऊन तब्ब्येत खूप चांगली होत आहे ..आरोग्यधाम व डॉ रसिका करंबेळकर यांचे मी आभारी आहे 
श्री सुरेश वामन शिरसाट सिंधुदुर्ग
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...